FORGOT YOUR DETAILS?

Katowice, dnia 13 października 2020 roku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

,,ZŁOTA SZKATUŁKA”

Sklep z biżuterią online ,,Złota szkatułka” (www.zlotaszkatulka.pl) jest własnością spółki cywilnej Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna z siedzibą w Szyldaku przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066.

 

Na gruncie niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:

,,Sklep” – sklep z biżuterią ,,Złota szkatułka” na stronie internetowej www.zlotaszkatulka.pl, 

,,Klient” – osoba zawierająca umowę sprzedaży jako kupujący przedmioty za pośrednictwem witryny www.zlotaszkatulka.pl,

,,Sprzedawca” – osoba zawierająca umowę sprzedaży jako sprzedawca przedmiotów za pośrednictwem witryny www.zlotaszkatulka.pl,

,,Zamówienie” – zamówienie dokonane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.zlotaszkatulka.pl, 

,,Czas realizacji zamówienia” – okres, w jakim zamówienie Klienta powinno zostać skompletowane oraz wysłane – do tego czasu nie są wliczane dni, w których nie została przez Klienta dokonana płatność za zamówione towary,

,,Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku,

,,Magazyn” – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta,

,,Koszyk” – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient dodaje Towar do swojego zamówienia oraz precyzuje kwestie związane z miejscem oraz sposobem wysyłki Towaru,

,,Towar” – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie na stronie internetowej www.złotaszkatułka.pl.

 

1. Sklep z biżuterią ,,Złota szkatułka” oferuje sprzedaż biżuterii ze stali nierdzewnej za pomocą strony Internetowej pod adresem www.zlotaszkatulka.pl 

2. Biżuteria będąca przedmiotem sprzedaży jest w odpowiednim stanie, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad (prawnych oraz fizycznych). Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towar bez wspomnianych wad.

3. Realizacja zamówienia Towaru ze Sklepu odbywa się wówczas, gdy Klient składa zamówienie za pomocą strony internetowej www.zlotaszkatulka.pl przez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, wybiera dostępne opcje dostawy towaru, podaje swoje niezbędne dane, a następnie potwierdzania złożenie zamówienia Towaru poprzez przycisk ,,Zamawiam i płacę”. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

5. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe w każdym czasie we wszystkie dni w roku, natomiast ich wysyłka dokonywana jest w Dni robocze. Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym  zależny jest od dostępności produktu - wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Sklep może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. W przypadku Zamówień zagranicznych (miejsce dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

6. W razie braku dostępności konkretnego modelu biżuterii w Magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym, w jakim czasie określony model biżuterii będzie dostępny i kiedy nastąpi jego dostarczenie do miejsca dostawy. W przypadku przesyłek kurierskich czy też pocztowych Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie czy też uszkodzenia sprzętu dokonane przez przewoźnika.

7. Ceny podane na stronie internetowej www.zlotaszkatulka.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wspomniane ceny są cenami brutto, możliwe jest udzielenie rabatu przy złożeniu większej liczby zamówień. Wiążąca dla stron umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy Towarze w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

8. Koszty przesyłki biżuterii do umówionego miejsca ponosi Klient. Koszty dostawy są zależne od miejsca wysyłki oraz zależne od sposobu wysyłki towaru wybranego przez Klienta (drogą pocztową, kurierem, paczkomatem InPost).

9. Opłata za zakup towaru (biżuterii) na stronie internetowej www.zlotaszkatulka.pl może zostać uiszczona przy odbiorze paczki (tzw. ,,za pobraniem”) bądź też wcześniej w drodze przelewu bankowego na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem platform płatności obsługiwanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu (Paypal, Cashbill, Przelewy24, Hotpay). Po zaksięgowaniu środków na koncie, zamówienie w postaci wysyłki biżuterii jest realizowane w najbliższym możliwym czasie.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki związane z nieprawidłowym użytkowaniem biżuterii lub użytkowaniem jej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, w tym wszelkich uszczerbków na zdrowiu.

11. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Konsument (którym jest Klient na gruncie niniejszego Regulaminu), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru na wskazany adres wysyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Odstąpienie od umowy możliwe jest za pomocą Formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać Towar wraz z wypełnionym oraz podpisanym Formularzem odstąpienia od umowy, na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej Sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.

12. Sprzedawca zwróci Klientowi środki pieniężne za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy Towaru drogą pocztową, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

13. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Zgłoszenie reklamacji możliwe jest za pomocą Formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wspomniany formularz powinien zostać wypełniony oraz wysłany na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej Sklepu – ewentualnie za pomocą zdjęcia/skanu wypełnionego Formularza reklamacji na adres mailowy kontakt@zlotaszkatulka.pl. Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

14. Towar sprzedawany za pośrednictwem strony www.zlotaszkatulka.pl jest objęty dwuletnią gwarancją, w ramach której naprawiane są wady ukryte. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszczerbków wynikających z nieprawidłowego użytkowania biżuterii. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W celu otrzymania świadczeń gwarancyjnych należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu mailowego – kontakt@zlotaszkatulka.pl w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady, w innym wypadku gwarancja nie obowiązuje.

15. Regulamin określa zasady sprzedaży Towaru na stronie internetowej www.zlotaszkatulka.pl. Złożenie zamówienia na wskazanej stronie WWW jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na wszelkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

17. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Załączniki:

Formularz odstąpienia od umowy.

Formularz gwarancji.

Klauzula RODO.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku.

 

 

Załącznik nr 1 i nr 2 – do pobrania (format doc oraz PDF).

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066, która prowadzi sklep z biżuterią online ,,Złota szkatułka” pod adresem strony internetowej: www.zlotaszkatulka.pl, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży biżuterii online za pomocą strony internetowej,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066,

4) ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, dane wysyłki towaru) wynosi 3 lata licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@zlotaszkatulka.pl,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.

 

TOP